Zaloguj Search

Hodowla Roślin Sobótka Sp. z o.o

zajmuje się uprawą rolną, przerobem i obrotem materiału siewnego, chowem i hodowlą zwierząt, produkcją mleka i żywca wołowego. Działalność naszą prowadzimy w dwóch gospodarstwach w Sobótce i Kotowiecko na 1151 ha; z czego ok.300 ha przeznaczamy pod reprodukcję materiału siewnego. Rocznie sprzedajemy od 1000 do 1800 ton kwalifikowanego materiału siewnego.